O OPĆINAMA - Most prijateljstva

Međunarodni školski projekt
Go to content

Main menu:


          Općina Rešetari

Općina Rešetari smještena je u zapadnom dijelu Brodsko-posavske županije, na prijelazu iz brežuljkastog u nizinsko područje. Prema popisu stanovništva iz 1991.g. općina je imala 5627 stanovnika, ali su podaci iz 2001.g. pokazali pad nataliteta pa općina danas broji 5090 stanovnika. Općinu Rešetari čini sedam naselja: Rešetari, Adžamovci, Brđani, Zapolje, Bukovica, Drežnik i Gunjavci. Načelnik Općine Rešetari je Zlatko Aga.
Na području općine djeluju dvije župske zajednice u Rešetarima i Zapolju. Također djeluju i dvije matične osnovne škole u Rešetarima i Adžamovcima. Od udruga u općini djeluje nekoliko sportskih udruga, dva kulturno umjetnička društva i dvije lovačke udruge. KUD "Rešetari" u suradnji s općinom i posredstvom Hrvatske matice iseljenika njeguje izuzetno dobre odnose s Hrvatima u inozemstvu. U općini djeluju tri vatrogasna društva, a nositelj vatrogasnih aktivnosti je DVD Rešetari, osnovano 1930. godine. Nositelji privrednih aktivnosti su privatna poduzeća i niz obrtničkih, ugostiteljskih, prijevozničkih i trgovačkih radnji. U Rešetarima se nalazi Tvornica kože "Psunj" koja je počela s radom 80-tih godina prošlog stoljeća.

Zajednička nit koja se proteže kroz cjelokupno djelovanje škole i Općine upravo je neizmjerna volja i entuzijazam ljudi koji rade i odgajaju generacije učenika. 
Općina potiče kulturna i javna događanja u školi i mjestu. Posebno su poticali rad Kulturno – umjetničkog društva, Klub mladih tehničara i sportskih sekcija koje djeluju u okviru škole. Učenici tih sekcija svoja znanja i umijeća pokazuju na smotrama i raznim natjecanjima školskog, međuškolskog ili višeg ranga. Važno je spomenuti i suradnju roditelja naših učenika. Jedan od temeljnih odrednica djelovanja Općine je postizanje visoke razine kvalitete  života u svim naseljima Općine Rešetari. Izgrađena su dječja igrališta, uređeni su mjesni domovi koje djeca i mladi mogu koristiti za različite aktivnosti.
Općina Rešetari nastoji graditi budućnost u duhu bogate tradicije, a istovremeno odgovoriti svim zahtjevima modernog doba. Težište stavlja na podizanje društvenog standarda i uređenje Općine, rješavanje prostornih problema, očuvanje kulturne baštine, održivi razvoj i naravno zaštitu okoliša.
Općinska uprava nastoji razvijati socijalno osjetljivo društvo u kojoj je svaki problem ili teškoća naših mještana naša zajednička briga. 
Posebna skrb usmjerena je sustavu obrazovanja, od sufinanciranja raznih programa osnovnih škola, srednjoškolaca, kao i svih događanja koja okupljaju mlade.
Zdravstvena zaštita također je jedan od prioriteta djelovanja Općine. Općina je prije nekoliko godina dobila novoizgrađenu ambulantu Doma zdravlja, kao i liječnike koji skrbe o zdravlju cjelokupne zajednice i svih građana. Na taj način nastoji se unaprijediti razinu zdravstvene zaštite.


web stranica :
http://www.resetari.hr/

OPĆINA ILINDEN               
 
 
        Općina Ilinden se nalazi samo 10 kilometara od glavnog grada Republike Makedonije, Skopja.
U njezin sastav ulazi 12 naseljenih mjesta, a sjedište općine je u naselju Ilinden. Kao samostalna lokalna samouprava Ilinden postoji od 1996. godine  i za ovih 20 godina postojanja može se pohvaliti održivim i brzim razvojem. Općina Ilinden je prekrasno mjesto za život što se može zaključiti prema povećanju broja stanovnika.
 
Općina je otvorena za svaki oblik suradnje, a građani su uvijek na prvom mjestu u našoj općini. Gradonačelnik općine Ilinden je gospodin Žika Stojanovski. U općini Ilinden su tri osnovne škole, jedna srednja škola i dječji vrtić. U dvanaest naseljenih mjesta nalaze se domovi kulture, umirovljenički klubovi, ambulante, poliklinike. U općini je i starački dom, a u toku je izgradnja još jednog doma. U devet ekonomskih zona ima više od 180 gospodarstvenih subjekata i njihov broj se postepeno povećava.
 
Općina Ilinden je potpora mladima, pa je uvijek pokretač i organizator mnogih događanja u koje je uključena mladež. Organizator je više manifestacija koje se tradicionalno održavaju svake godine, a među njima najznačajnije su:
-       Pokloni knjigu za uskrsno jaje – simbol Kristovog Uskrsnuća;
-       Literaturna manifestacija „Ilinden“;
-       Obilježavanje Dana općine Ilinden,  2.  kolovoza.
 
 
Općina ima prekrasnu suradnju sa svim školama. Konkretno s OOŠ „Goce Delčev“ suradnja je odlična i postojana, a općina je uvijek otvorena za pomoć i potporu našim učenicima.
Naši učenici sudjeluju na raznim događanjima što ih organizira općina.
 
 
web portal Općine Ilinden : http:/ilinden.gov.mk
webmaster:
Back to content | Back to main menu
www.000webhost.com